Logo
MENU
Vítejte na stránkách společnosti ELVYTAL s.r.o. - Elektro, vytápění, alternativní zdroje...
Jak pracuje tepelné čerpadlo?
První tepelné čerpadlo bylo vynalezeno v podstatě náhodou ve čtyřicátých letech minulého století při pokusech s hlubokým zmrazováním.
 
rekups
 
Obvykle lze tepelnou energii získat z energetických zdrojů, které mají vyšší teplotu než jejich okolí. Například z plamene v kotli ústředního vytápění. Topné médium, obvykle voda, protéká kolem tohoto zdroje energie a odebírá z něj tepelnou energii díky velkému rozdílu teplot. V tomto procesu se tepelná energie přelévá z vyšší teploty do nižší. Tato energie, která je odnímána z plamene hořáku, transportuje médium (voda) pryč a dodává ji tam, kde je potřeba – do topné soustavy. Technologie tepelných čerpadel v podstatě pracuje podle velmi podobných principů. Jediným rozdílem je zdroj energie – geotermální energie nebo tepelná energie, obsažená ve vzduchu místo tepelné energie plamene hořáku. Protože však teplota okolního prostředí není vysoká, musí být médium, které se používá na jeho získání velmi chladné, aby vznikl použitelný teplotní spád. Zde platí fyzikální zákon, který říká, že teplo proudí jen z teplejšího prostředí do chladnějšího. To je důvod, proč je místo vody používáno jiné tekuté chladivo. Princip tohoto systému je v podstatě stejný jako je princip chladničky...
 
Tolik praví nudná teorie... A jak to tady vypadá uvnitř?
Kompresor
 
Motor
 
Srdce tepelného čerpadla - rotační kompresor. Ke stlačení média dochází excentrickou rotací spirály - viz. obrázek. Rotační kompresor má proti pístovému kompresoru hladší a tišší chod. Ve výkonných tepelných čerpadlech může být použito i několik kompresorů.
pump
 
Odstrojená WPL v celé své kráse...
SoucastkyWpl
 
Standardní sestava tepelného čerpadla
ZapojeniTC
Základní sestavu tvoří tepelné čerpadlo, ekvitermní regulace a akumulační zásobník. U čerpadel země/voda, nebo voda/voda je to navíc ještě primární okruh tvořený kolektorem, nebo vrty, který je zakončen rozdělovačem a připojen k tepelnému čerpadlu. Sestavu je možné doplnit zásobníkem k ohřevu TUV. K systému je třeba připojit venkovní čidlo, na obrázku 2a a čidlo vratné vody, které je možné nainstalovat přímo do akumulačního zásobníku - na obrázku 2b. K topnému okruhu je celá soustava připojené úplně stejně jako jakýkoli jiný topný systém. Tepelné čerpadlo vzduch/voda může být v případě nedostatku prostoru v technické místnosti umístěno venku.
 
Připojení tepelných čerpadel HOTJET
HOTJET
Tato tepelná čerpadla se vyrábějí pouze ve venkovním provedení a proto je nutné je umístit mimo dům. Blokové schéma je stejné jako u ostatních tepelných čerpadel. Instalace do vnitřních prostor je možná, je ovšem třeba počítat se zvýšenými náklady.
 
ELVYTAL s.r.o., Za Sokolovnou 175, Mníšek pod Brdy. Tel.: +420 739 204 294
mail elvytal